Pronájem chata

Pokud chcete provést pronájem chata celoročně, dejte pozor, aby nedošlo k následujícímu sporu, který vzniká mezi pronajímateli a nájemci v poslední době celkem často: Pronajímatel předloží nájemci vyúčtování služeb a požaduje jejich úhradu. Nájemce ale některé položky vyúčtování odmítá.Obě strany proto vytáhnou nájemní smlouvu, najdou si položku a začnou se dohadovat, co má platit nájemce a co pronajímatel.
Pronajímatelé často postupují tak, že si řeknou, kolik chtějí získat z pronájmu. Stanoví tedy částku, kterou požadují za užívání jimi vlastněných „cihel, oken a podlah“.

Nájemní smlouvu je potřeba vypracovat pečlivě!

Pomůžeme sehnat skvělé nájemníky, s nimiž nebudou problémy a vy z pronájem chata jedině vyděláte.